onisi

გარგრის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

1

გარგრის ჩირი 100გ

3.5

შავი ქლიავის ჩირი 100გ

ფავორიტი

1.5

1

შავი ქლიავის ჩირი 100გ

1.5

თეთრი ქიშმიში 100გ

ფავორიტი

1.25

1

თეთრი ქიშმიში 100გ

1.25

მუქი ქიშმიში 100გ

ფავორიტი

0.85

1

მუქი ქიშმიში 100გ

0.85

ცუკატი 100გ

ფავორიტი

1.85

1

ცუკატი 100გ

1.85

ფინიკი 100გ

ფავორიტი

0.8

1

ფინიკი 100გ

0.8

Sale

ვაშლის ჩირი 100გ

ფავორიტი

1.5

1

1

ვაშლის ჩირი 100გ

1 1.5

ატმის ჩირი 100გ

ფავორიტი

4.5

1

ატმის ჩირი 100გ

4.5

შტოშის ჩირი 100გ

ფავორიტი

5.8

1

შტოშის ჩირი 100გ

5.8

მარწყვის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

1

მარწყვის ჩირი 100გ

3.5

ალუბლის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

1

ალუბლის ჩირი 100გ

3.5

შავი ყურძნის ქიშმიში 100გ

ფავორიტი

2.7

1

შავი ყურძნის ქიშმიში 100გ

2.7

Sale

კივის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.2

2.5

1

კივის ჩირი 100გ

2.5 3.2

უნაბის ჩირი 100გ

ფავორიტი

1.8

1

უნაბის ჩირი 100გ

1.8

ფშატის ჩირი 100გ

ფავორიტი

1.8

1

ფშატის ჩირი 100გ

1.8

ლეღვის ჩირი (იმპორტული)100გ

ფავორიტი

3

1

ლეღვის ჩირი (იმპორტული)100გ

3

ნესვის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

1

ნესვის ჩირი 100გ

3.5

Sale

პაპაიას ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

2.5

1

პაპაიას ჩირი 100გ

2.5 3.5

მანგოს ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

1

მანგოს ჩირი 100გ

3.5

Sale

ანანასის ჩირი 100გ

ფავორიტი

5.7

3.9

1

ანანასის ჩირი 100გ

3.9 5.7

კუმკვატის ჩირი 100გ

ფავორიტი

2.1

2.6

1

კუმკვატის ჩირი 100გ

2.6 2.1

ყვითელი კუმკვატის ჩირი 100გ

ფავორიტი

2.6

1

ყვითელი კუმკვატის ჩირი 100გ

2.6

Sale

პომელოს ჩირი

ფავორიტი

4.4

3

1

პომელოს ჩირი

3 4.4

Sale

კარალიოკის ჩირი 100გ

ფავორიტი

1.9

1

1

კარალიოკის ჩირი 100გ

1 1.9

გარგრის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

1

გარგრის ჩირი 100გ

3.5

შავი ქლიავის ჩირი 100გ

ფავორიტი

1.5

1

შავი ქლიავის ჩირი 100გ

1.5

თეთრი ქიშმიში 100გ

ფავორიტი

1.25

1

თეთრი ქიშმიში 100გ

1.25

მუქი ქიშმიში 100გ

ფავორიტი

0.85

1

მუქი ქიშმიში 100გ

0.85

ცუკატი 100გ

ფავორიტი

1.85

1

ცუკატი 100გ

1.85

ფინიკი 100გ

ფავორიტი

0.8

1

ფინიკი 100გ

0.8

Sale

ვაშლის ჩირი 100გ

ფავორიტი

1.5

1

1

ვაშლის ჩირი 100გ

1 1.5

ატმის ჩირი 100გ

ფავორიტი

4.5

1

ატმის ჩირი 100გ

4.5

შტოშის ჩირი 100გ

ფავორიტი

5.8

1

შტოშის ჩირი 100გ

5.8

მარწყვის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

1

მარწყვის ჩირი 100გ

3.5

ალუბლის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

1

ალუბლის ჩირი 100გ

3.5

შავი ყურძნის ქიშმიში 100გ

ფავორიტი

2.7

1

შავი ყურძნის ქიშმიში 100გ

2.7

Sale

კივის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.2

2.5

1

კივის ჩირი 100გ

2.5 3.2

უნაბის ჩირი 100გ

ფავორიტი

1.8

1

უნაბის ჩირი 100გ

1.8

ფშატის ჩირი 100გ

ფავორიტი

1.8

1

ფშატის ჩირი 100გ

1.8

ლეღვის ჩირი (იმპორტული)100გ

ფავორიტი

3

1

ლეღვის ჩირი (იმპორტული)100გ

3

ნესვის ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

1

ნესვის ჩირი 100გ

3.5

Sale

პაპაიას ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

2.5

1

პაპაიას ჩირი 100გ

2.5 3.5

მანგოს ჩირი 100გ

ფავორიტი

3.5

1

მანგოს ჩირი 100გ

3.5

Sale

ანანასის ჩირი 100გ

ფავორიტი

5.7

3.9

1

ანანასის ჩირი 100გ

3.9 5.7

კუმკვატის ჩირი 100გ

ფავორიტი

2.1

2.6

1

კუმკვატის ჩირი 100გ

2.6 2.1

ყვითელი კუმკვატის ჩირი 100გ

ფავორიტი

2.6

1

ყვითელი კუმკვატის ჩირი 100გ

2.6

Sale

პომელოს ჩირი

ფავორიტი

4.4

3

1

პომელოს ჩირი

3 4.4

Sale

კარალიოკის ჩირი 100გ

ფავორიტი

1.9

1

1

კარალიოკის ჩირი 100გ

1 1.9