არაქისი (მიწის თხილი) 0.5კგ

ფავორიტი

4.1

1

არაქისი (მიწის თხილი) 0.5კგ

4.1

ბლანშირებული (კანგაცლილი) მიწის თხილი 0.5კგ

ფავორიტი

6.3

1

ბლანშირებული (კანგაცლილი) მიწის თხილი 0.5კგ

6.3

თხილი (გასარჩევი) 1კგ

ფავორიტი

13

1

თხილი (გასარჩევი) 1კგ

13

თხილი 100გრ

ფავორიტი

2.66

1

თხილი 100გრ

2.66

ნიგოზი (თეთრი) 100გრ

ფავორიტი

2.98

1

ნიგოზი (თეთრი) 100გრ

2.98

ნუში - 100 გრამი

ფავორიტი

4.9

3.43

1

ნუში - 100 გრამი

3.43 4.9

პეკანი 100გრ

ფავორიტი

4.3

1

პეკანი 100გრ

4.3

ფისტა (ფისტაშკა) 100 გრამი

ფავორიტი

5.45

1

ფისტა (ფისტაშკა) 100 გრამი

5.45

ფსტა (ფისტა) (მოუხალავი) 100გრ

ფავორიტი

7.5

1

ფსტა (ფისტა) (მოუხალავი) 100გრ

7.5

ქეშიუ 100 გრამი

ფავორიტი

5.37

1

ქეშიუ 100 გრამი

5.37

არაქისი (მიწის თხილი) 0.5კგ

ფავორიტი

4.1

1

არაქისი (მიწის თხილი) 0.5კგ

4.1

ბლანშირებული (კანგაცლილი) მიწის თხილი 0.5კგ

ფავორიტი

6.3

1

ბლანშირებული (კანგაცლილი) მიწის თხილი 0.5კგ

6.3

თხილი (გასარჩევი) 1კგ

ფავორიტი

13

1

თხილი (გასარჩევი) 1კგ

13

თხილი 100გრ

ფავორიტი

2.66

1

თხილი 100გრ

2.66

ნიგოზი (თეთრი) 100გრ

ფავორიტი

2.98

1

ნიგოზი (თეთრი) 100გრ

2.98

ნუში - 100 გრამი

ფავორიტი

4.9

3.43

1

ნუში - 100 გრამი

3.43 4.9

პეკანი 100გრ

ფავორიტი

4.3

1

პეკანი 100გრ

4.3

ფისტა (ფისტაშკა) 100 გრამი

ფავორიტი

5.45

1

ფისტა (ფისტაშკა) 100 გრამი

5.45

ფსტა (ფისტა) (მოუხალავი) 100გრ

ფავორიტი

7.5

1

ფსტა (ფისტა) (მოუხალავი) 100გრ

7.5

ქეშიუ 100 გრამი

ფავორიტი

5.37

1

ქეშიუ 100 გრამი

5.37